Tento seminář se bude zabývat buněčnými jádry mozku, v jeho vnitřním hlubokém prostoru. Naučíme se rozlišovat mezi šedou a bílou hmotou mozkovou – způsob, jakým je mozek rozdělen na mozkovou kůru, vláknité dráhy a bazální ganglie. Mozek má pozoruhodné nervové toky a důležitá místa různých aktivit. Každou oblast mozku bude mapovat a diskutovat o ní, abychom si vyvinuli velmi citlivý hmat, který vám umožní rozlišit jednotlivé oblasti a toky mozku. Dále se budeme věnovat posledním výzkumům o proudění či toku mozkomíšního moku, a to nejen kolem mozku, ale podíváme si i na to, jak jej omývá. Budeme také zkoumat neurogliové buňky a nervové kmenové buňky.

Glymfatický systém
Nové výzkumy gliových a kmenových buněk
Hluboké vláknité dráhy a corpus collosum
Bazální ganglia, insula, prefrontální kůra
Limbický systém do hloubky
Mapování klíčových korových center
Vnímání neuronů a neurotransmiterů
Neuroplasticita mozku a vztahový dotekBack