Absolventi s titulem BCST

Škola Body Intelligence Training pořádá postgraduální semináře určené odborníkům z řad absolventů BCST nebo s ekvivalentní certifikací. Cílem semináře je poznat nejnovější vývoj v oblasti biodynamiky a prohloubit dovednosti v tématech daných seminářů. Záměrem je také podpořit klinickou praxi terapeutů, díky vzájemné výměně zkušeností s učiteli a dalšími účastníky. Každý seminář zahrnuje přednášky, cvičení, praktické workshopy a diskusní skupiny.

Nadcházející pokročilé kurzy v biodynamické kranio-sakrální terapii pro kvalifikované terapeuty