Body Intelligence Training nabízí dvouletý praktický výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii v Ostravě pro stávající zdravotníky, kteří uvažují o přidání nové modality do své práce, i pro jednotlivce, kteří chtějí zahájit kariéru ve vzrušující a rozvíjející se terapii.

UPOZORNĚNÍ: Účastníci se mohou do výcviku zapojit od semináře číslo 2. Během dopoledne prvního dne semináře lektor zopakuje základní dovednosti kontaktu, aby vám pomohl pochopit biodynamický přístup k dotyku. Před dokončením studia je potřeba seminář číslo 1 absolvovat v jiném běhu výcviku.

Ostrava 2023 Termíny výcviku (2023 - 2024)

Seminář Datum Tutor/s
Sem 1 17 Květen 2023 - 21 Květen 2023
Sem 2 19 Červenec 2023 - 23 Červenec 2023
Sem 3 20 Září 2023 - 24 Září 2023
Sem 4 15 Listopad 2023 - 19 Listopad 2023
Sem 5 03 Leden 2024 - 07 Leden 2024
Sem 6 28 Únor 2024 - 03 Březen 2024
Sem 7 24 Duben 2024 - 28 Duben 2024
Sem 8 19 Červen 2024 - 23 Červen 2024
Sem 9 14 Srpen 2024 - 18 Srpen 2024
Sem 10 09 Říjen 2024 - 13 Říjen 2024

Výše uvedená data se mohou lišit z provozních důvodů nebo s ohledem na jiné, nevyhnutelné okolnosti.

Úvodní setkání

Tato online setkání poskytují vzrušující pozvánku do rozvíjející se vědy práce s tělem. Prostřednictvím sebezkušenostních cvičení můžete prozkoumávat povahu přirozeného Zdraví, jak se Zdraví projevuje skrz velmi jemné biodynamické pohyby těla. Budeme si povídat o traumatu, a o tom, jak jej lze bezpečně rozpustit díky biodynamické kraniosakrální terapii. Budete mít možnost se seznámit s lektory výcviku a prodiskutovat s nimi formu výuky a výukové materiály.

Následující online ZOOM setkání:

Přihlaste se na toto setkání

středa 17. říjen 2023 19-2030 s Ludmila Nieslanikova,. Registrujte se předem na toto bezplatné setkání zde

Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail s informacemi jak se připojit.

Pro dotazy ohledně kurzu kontaktujte:

David Linzer, telefon + +48 573 231 479, +420 704 595 509, email


Zde je odkaz na úvodní přednášku Geda Sumnera o základních principech BCST a výcviku Body Intelligence Foundation. Link

Místo

Arcada Neuromedical Center, Mitušova 8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Cena výcviku

Po přijetí registrace a před účastí na semináři 1 je nutné společnosti Relational Field Inc. uhradit nevratnou zálohu ve výši 730 EUR ("záloha"). Záloha se použije na poplatek jako úplná platba za seminář 1. Pokud se student rozhodne v kurzu nepokračovat, není požadována žádná další platba. Pokud se student rozhodne ve výcviku pokračovat, je třeba uhradit platbu za výcvik snížený o Zálohu ("Zůstatek ") s ohledem na níže uvedenou slevu nebo administrativní poplatek, který lze uhradit následujícím způsobem ("Možnosti platby"):

Varianta platby 1
- zůstatek poplatku snížený o slevu ve výši 328 EUR, tedy celkový zůstatek ve výši 6242 EUR, je splatný ihned po skončení 1. semináře. Celková cena kurzu pro variantu platby 1 činí 6972 EUR;

Varianta platby 2
- zůstatek poplatku se hradí ve 4 splátkách. Celkové náklady na kurz pro variantu platby 2 činí 7300 EUR:

První splátka ve výši 1642 EUR je splatná ihned po skončení semináře 1;
druhá splátka ve výši 1642 EUR je splatná ihned po semináři 3;
třetí splátka ve výši 1642 EUR je splatná ihned po semináři 5;
čtvrtá splátka ve výši 1642 EUR je splatná ihned po semináři 7.

Varianta platby 3
- zůstatek poplatku (plus 5% administrativní poplatek) se hradí ve 22 měsíčních splátkách ve výši 314 EUR (včetně administrativního poplatku). Celkové náklady na kurz pro variantu platby 3 činí 7638 EUR. První splátka ve výši 314 EUR je splatná ihned po skončení 1. semináře a každá zbývající splátka se hradí každý následující měsíc k patnáctému dni v měsíci.

Provedením jedné z výše uvedených možností platby se považuje za závazek dokončit výcvik a zaplatit jeho plnou cenu.

Pokud student odstoupí od výcviku po uzavření dohody o jedné z možností platby, zůstává jakákoli nezaplacená část zůstatku splatná a již zaplacené Poplatky se nevracejí (další informace naleznete v Zásadách: Kritéria kurzu).

Za neúčast na seminářích se nevracejí žádné peníze. (Viz Zásady: Další informace týkající se neuskutečněných seminářů nebo jejich části). Účast na semináři může být odepřena, pokud jsou některé splátky po splatnosti a nezaplacené. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude uděleno až po úplném zaplacení výcviku.

Za pozdní platby mohou být účtovány úroky a administrativní poplatky (viz Zásady v hlavní nabídce).


Once your application has been approved you can come back and make a payment

Učitelé

Akreditace

Po úspěšném absolvování celého výcviku budete certifikováni jako praktikant biodynamické kraniosakrální terapie s titulem BCST.