סמינר 1- מגע יחסי

חוקר את תופעת המגע, מרחב, תפיסה ותצורות גאות ושפל. מבט מעמיק אל הקונספט של קרניו-סקל ביודינמי

 • שדה היחסים
 • שינוי הוליסטי
 • מופעים של נשימה ראשונית
 • שדות התפיסה

מתחילים להתבונון ב

 • דומיה
 • חיבור למשאבים
 • דפוסי ביטוי
 • תכנית הריפוי האינהרנטית

תלמדו כיצד

 • לבסס מצב של מודעות מאוזנת ונקודת משען למתרגלים
 • להיות במצב מיושב בתוך המערכת שלכם
 • משא ומתן על מרחב הקשר עם הלקוחות שלכם
 • להיות מסוגלים לשבת לאחור ולהקשיב למערכת של הלקוחות שלכם
 • לבסס שדה יחסים ברור
 • תשומת לביטויים של נשימה ראשונית בגופכם ובאחרים
 • להכיר בשקט בעצמכם ובאחרים
 • להזמין שקט אל המערכת של הלקוחות שלכם
 • הצעת שדה תפיסתי רחב

חזרה לאינדקס

סמינר 2 - קו האמצע

בוחן את עמוד השדרה כיחידת תפקוד וכנקודת משען טבעית לבריאות הגוף כולו, כמו גם כמוליךs.לאנרגיות הראשוניות של מערכת הגוף. מתבונן כיצד התאמות טבעיות מתרחשות סביב ציר זה.

 • מקורות עובריים
 • בריאות ותכנית מקורית
 • קו אמצע ראשוני
 • עמוד שדרה הוליסטי
 • שני הקטבים - סקרום ואוקסיפוט
 • דינמיקת תנועה בעמוד השדרה
 • עמוד שדרה נוזלי
 • מפרקי מפתח

מתחיל להסתכל על

 • מצבים טבעיים של איזון
 • רקמות, נוזלים וחיות
 • למידת גוף
 • זיהוי וטיפול בתופעות טראומה

תלמדו כיצד

 • להתוודע לביטויים מקו האמצע הראשוני
 • הקשיב לעמוד השדרה כיחידת תפקוד שלמה
 • להתייחס לבריאות עקומות עמוד השדרה ולהמשכיות דרך עמוד השדרה המסייעים בזיהוי דפוסי מפרקי עמוד השדרה
 • להכיר את היחסים האופקיים של עמוד השדרה, כלומר מקטעי גוף רגישים וקשרים סומאטיים לאיברים פנימיים וכיצד לפגוש אותם מבחינה טיפולית
 • להכיר את היחסים האופקיים של עמוד השדרה, כלומר מקטעי גוף רגישים וקשרים סומאטיים לאיברים פנימיים וכיצד לפגוש אותם מבחינה טיפולית
 • לפתח מיומנויות למידה של הערכת בריאות הלקוחות

חזרה לאינדקס

סמינר 3 - דינמיקת גוף שלם

בוחן את תופעת ההוליזם. כאשר הגוף מתקשר ונע כשלם, יש גישה לבריאות רבה יותר. נסתכל על המשכיות הרקמות, דפוסי וצורות כל הגוף. מסתכל גם על תנועה הדדית בגוף

 • רקמת חיבור
 • הרשת הפאסיאלית
 • תנועה הדדית בקרומים
 • מבנים אופקיים ורוחביים
 • כל הגוף, כל השדה
 • פתרון דפוסי גוף שלם
 • דגמי טראומה
 • מפרקי מפרק הירך והכתף כצמתים מרכזיים ברשת הפאסיאלית
 • שדות תפיסה רחבים והגאות הארוכה
 • פיתוח תרגול: מיומנויות הערכת מצב, קווי בסיס אבחוניים, שפה למגע, תיעוד טיפולים

תלמד כיצד

 • להכיר איך בריאות מטריצת רקמת החיבור יכולה להשפיע על בריאות המערכת כולה
 • להעריך בריאות של רקמות החיבור
 • דפוסי גוף שלמים
 • להבדיל בין מתחים אורכיים ורוחביים בגוף - להעריך את יחסי הגומלין בניהם
 • להכיר את האיכויות של קרום הדורה, היכולת להתייחס לפאלקס ולטנטוריום כמבנים מרכזיים לבריאות הגולגולת
 • להקשיב לצינור הדוראלי, להתבונן בגלישתו כדרך להעריך ניידות ובריאות

חזרה לאינדקס

סמינר 4 - תהודת גולגולת אגן

בוחן נשימה ראשונית סביב עצמות הגולגולת ואגן. מסתכל כיצד שני הקטבים של קו האמצע משקפים זה את זה ויוצרים בריאות כשיש סינכרון בניהם

 • ניידות ותנועתיות של קמרון הגולגולת ועצמות האגן
 • דפוסי חוויה
 • תהודה ספציפית
 • קשר דו קוטבי
 • אינטגרציה וחיבור למשאבים
 • ביטויים גרמיים-קרומיים
 • תהודה בין פריפריה לליבה: קו אמצע וגפיים
 • פיתוח פרקטי: מבנה מפגש טיפולי, תהליכי טיפול, בטיחות בפועל

תלמדו כיצד

 • להתחיל לזהות כיצד העצמות מרגישות ומביעות תנועה בריאה
 • בריאותם של ממברנות המתח ההדדיות משפיעות על עצמות קו האמצע
 • להרגיש דפוסי גוף שלמים באמצעות תהודת גולגולת-אגן
 • להכיר כיצד הפאלקס והטנטוריום הם מבנים מרכזיים לתנועה בריאה של עצמות הגולגולת
 • ללמוד להקשיב לצינור הדוראלי כקישור הליבה בין האגן לגולגולת

חזרה לאינדקס

סמינר 5 - לידה, הצתה ובריאות מקורית

בוחן כיצד אנו מתפתחים ברחם ואת התנאים לבריאות לפני הלידה. תרפיית קרניו-סקרל יכולה ליצור קשר עם כוחות מוקדמים אלה ולבסס התארגנות מחדש במערכת ביחס להשפעות שהותירו בנו. הסמינר מסתכל על תהליך הלידה ואיך הגוף מעצב את עצמו בתגובה לאירוע ייחודי זה

 • חווית טרום לידה והנפש
 • דפוסי בסיס הגולגולת ותהודתם
 • צורות לידה בגוף השלם ויציבה
 • Entrainment
 • תהליכי הצתה
 • השפעות ההיקשרות על הגוף
 • התייחסות לטרנספרסונלי
 • הדרגה והכלה
 • פיתוח תרגול: פיתוח אמון בתבונת הגוף, אבחון בריאות והערכת שינוים

תלמד כיצד

 • עבודה עם אחיזת הכספתעבודה עם אחיזת הכספת (האחיזה של סאתרלנד) והאחיזה המותאמת (האחיזה של בקר) כדי לחקור עיוותים גולגלתיים.
 • עבודה עם צורות ודפוסי הגוף השלם, מחקר של קשרים בין בסיס הגולגולת ולאירועים הלידה
 • אוריינטציה לגולגולת כשק ממברנה נוזלי, הכרת ההשפעה של שלבי הלידה השונים על השק הנוזלי שהינו ראשו של התינוק.
 • התחלת חישה של דפוסי דחיסה, כיפוף צידי ופיתול בבסיס הגולגולת (דפוסי SBJ שאינם פיזיולוגיים בגולגולת
 • העמקת מערכת היחסים עם ה Long Tide דרך מערכת יחסים עם שדה התפיסה האופקי
 • עמקת כישורים סביב ביסוס משאבים, נוכחות והבנת החשיבות של הדרגה בתהליך הטיפול והכלה
 • עבודה עם צורות ודפוסי הגוף השלם, מחקר של קשרים בין בסיס הגולגולת ולאירועים הלידה

חזרה לאינדקס

סמינר 6 - תבונת האיברים הפנימיים

בוחן כיצד איברים מרגישים וזזים - מקורם העוברי וביטויי הבריאות הראשוניים. התבוננות באופן בו טיפול יכול לשנות את הפיזיולוגיה שלהם בצורה עמוקה

 • מערכת העצבים של הקרביים
 • תגובת מלחמה או בריחה וגזע המוח
 • המערכת הלימבית ורגשות
 • ביטויים אינדיבידואליים של איברים פנימיים ושיקולים קליניים
 • מעיים והשפעות טבוריות
 • השפעות פיזיולוגיות של שקט/ דומיה
 • פיתוח מיומנויות פרקטיות: מצבים כרוניים ואקוטיים, התמודדות עם מחלות קשות, תקשורת קצרת טווח, בינונית וארוכת טווח עם לקוחות

תלמדו כיצד

 • עבודה מדוייקת עם קרום הלב וחיבורו למבנים אחרים, במיוחד הקשר בין בסיס הגולגולת לסרעפת.
 • אוריינטציה לטבע הנוזלי של איברים ולפיזיולוגיה של הגוף
 • התייחס לצפק כמערכת מתח הדדית של הקרביים
 • תחושת צינור המעי וביטויי החיות והתנועתיות המסויימים שלו
 • העמקת ההקשבה ל-CRI , mid tide וביטויים במבני הגוף השונים
 • הערכת ההשפעה האינטגרטיבית שיש לנקודת הדממה על פיזיולוגיה של האיברים
 • התייחסות לחללי הגוף כמרחבים פנימיים
 • להבין את האופי ההוליסטי של הקרביים, הנוזלים, מערכת העצבים והחיות
 • להעמיק את כישורי ההבחנה שלך

חזרה לאינדקס

סמינר 7 - מטריצה ​​עצבית

בוחן את התופעה הנוזלית / החשמלית של מערכת העצבים המרכזית. בפרט כיצד המוח מרגיש ומגיב למגע קל. נבדוק כיצד להתייחס לדפוס עצבי כדי להביא לדינמיקה של זרימה עצבית חלקה יותר

 • המוח השלם
 • זרימה עצבית
 • חדרי המוח ומאגרי חיות עמוקים
 • דם ומוח
 • מצבי מוח שונים
 • וויסות עצבי
 • תגובות פסיכו-נוירו-אנדוקרניות
 • שקט במערכת העצבים המרכזית
 • ים של שקט
 • פיתוח פרקטי: להיות מטפלי קרניו-סקרל מוצלחים ומסופקים, איך לשגשג כמטפלים עצמאיים

תלמדו כיצד

 • להרגיש את חדרי המוח והחיות העמוקה השוכנת שם. מעקב אחר הטעינה בחדרים במהלך נקודת סטילנס.
 • זיהוי של האופן בו בריאות החדר השלישי יכולה להשפיע על בריאות המערכת כולה.
 • להכיר ביטויי בריאות של רקמות עצביות. ללמוד לזהות מצבי איזון שונים ולעבוד עם חלקי מוח שונים, כולל העיניים.
 • התייחסות לסינוסים ורידיים, הערכת חופש התנועה שלהם ועידוד ניידות וזרימה גדולים יותר, חיות וביטויים תנועתיים.
 • זיהוי גירויים ואקטיבציה בגזע המוח ואיך להרגיע את מערכת העצבים
 • התייחסות להיפותלמוס ופיטואטרי וזיהוי שינויים אנדוקריניים בגוף

חזרה לאינדקס

סמינר 8 - הפנים

חוקר את הדינמיקה של הפנים ואת החושים המיוחדים. מתבונן באופן בו הפנים מתפקדות ביחס לנוירוקרניום, לכל הגוף ולשפע של יחסי גומלין. מסתכל במיוחד על הקשר המרכזי של הלסת והגרון לגוף כולו וכיצד הוא נקודת המשען חזקה לביטויים פיזיולוגיים ופסיכו-רגשיים חזקים

 • עצבים קרניאליים וחושים מיוחדים
 • תנועות ורגשות בפנים
 • דינמיקה של הלוע
 • הרמוניית הלסת והTMJ
 • דיכויי רגשי והבעה רגשית
 • הלם והלסת
 • ציר הגרון
 • מפרקים מרכזיים של תחתית הגוף
 • המטפל האמפטי
 • הכוח של העצמה וחוסר פעולה
 • פיתוח כישורים פרקטיים: הגדרת הפיזיולוגיה של רגשות וכאב. פיתוח נוכחות ופשטות במרחב הטיפולי

תלמדו כיצד

 • לזהות דפוסי לידה במערכת הפנים
 • לזהות דחיסה בTMJ ואת השפעותיה
 • הבנת ההשלכות של מתח כרוני בלסת והשפעותיו על כל מערכות הגוף כולל תגובה חיסונית, עיכול, יציבה וביטוי רגשי
 • עבודה עם ההיואיד כציר טבעי לבריאות המבנית והרגשית בגרון
 • להיות מסוגלים להקשיב לפנים כמכלול ולהיות במערכת יחסים עם רקמות הפנים השונות
 • פיתוח מיומנות ביכולת לדייק ולשיים ביטויי דפוסים שונים, את איכותם וכיוונם
 • הגדרת BCST הדיבור ובכתיבה

חזרה לאינדקס

סמינר 9 - העמקה לשדה היחסים

תלמד כיצד: מתייחס לאנטומיית האגן הנשית העמיק את היכולת שלך ליצור שדה יחסי שיכלול יותר מאדם אחד. למד לעבוד במסגרות זמן קצרות ועם קשר מוגבל. מעריך גורמים המסייעים ליצירת בטיחות שפר את כישורי הטראומה שלך באמצעות מיומנויות מילוליות וקצבית. סקור את הצתות הגוף מנקודת מבט של יילוד. התמצא במערכת העצבים האוטונומית והעריך את תפקידה בלידה ובקשר.

 • הריון, לידה וחיים מוקדמים הם זמנים עמוקים ומכוננים.
 • הרגעים הראשונים הללו יכולים לקבוע היבטים רבים
 • בבריאותנו ובטבענו לשארית חיינו. טיפול קרניו-סקרל מציע
 • בנה מעמיקה של אירועים אלה ובאמצעות מגע ייחודי ועמוק
 • עם המערכת האנושית יכול לסייע לביטוי כוח החיים המולד
 • בכל אדם. היכולת להשתמש בכישורים אלה בצורה יעילה
 • יכולה לסייע בהתפתחות העובר, התינוק והאם
 • Physiological Changes during Pregnancy
 • Treating Pregnant Women & Acknowledging the Baby’s Presence
 • Conditions that developed in the Antenatal Period
 • Clinical practise
 • Case taking of the Woman and Baby on the first visit
 • Treating Mobile Infants
 • Verbal Skill enhancement
 • Skills for staying present
 • Practitioner self care and the role of supervision in practice

תלמדו כיצד

 • להתייחס לאנטומיית האגן הנשי
 • להעמיק ביכולת שלכם ליצור שדה יחסים הכולל יותר מאדם אחד
 • ללמוד לעבוד במסגרת זמן קצרה ועם מגע מוגבל
 • להעריך גורמים המסייעים ביצירת ביטחון
 • לחזק מיומנות עבודה עם טראומה דרך שימוש במיומנות מילולית והדרגת הטיפול.
 • לבחון הצטה בגוף מנקודת מבט של ילוד
 • להיות באוריינטציה למערכת העצבים האוטונומית ולהעריך את תפקידה בלידה והיקשרות

חזרה לאינדקס

סמינר 10- תבונת התאים

מסתכל איך הגוף הוא הוליסטי מעצם טבעו. מערכת העצבים, המערכת האנדוקרינית ומערכת החיסון קשורים זה בזה ומשלימים, ומשפיעים יחד על מצבינו הרגשיים והפסיכולוגיים. ביולוגיה חדשה ומדע חדש ייבחנו כתיאוריות שעוזרות לנו להבין מה מסתתר מאחורי התניה פיזית ורגשית יחד עם דרכים מעשיות להכניס את הידע הזה לחדר הטיפולים ולפגוש את מערכת הלקוחות שלך באופן הוליסטי באמת.

 • תופעת ציר ההיפוטלמוס-יותרת המוח APH
 • השדה המטבולי ובלוטת התריס
 • חיות מערכת החיסון ואיברי החיסון
 • המטריצה ההורמונלית-מולקולרית הנוזלית
 • וויסות מערכת החיסון הנוירואנדוקרנית
 • הבנת תגובת הלחץ/ דלקתיות
 • פיתוח מקצועי: בניית הפרקטיקה, דרישות חוקיות, המשך התפתחות

תלמדו כיצד

 • לחוש את ציר ההיפותלמוס- יותר המוח
 • לזהות איך החיות של החדר השלישי הינו מרכזי לבריאות המערכת כולה.
 • להכיר תגובה חיסונית וביטויי הבריאות שלה. ללמוד לעבוד עם איברי החיסון.
 • התייחסות לתעלות הלימפטיות. לעזור לשחרר אותן, לעודד יותר תנועה, זרימה וחיות
 • ללמוד לזהות את בלוטת האצטרובל כציר לאיזון טבעי ותנועה.
 • להתייחס לגוף השלם ברמה המולקולרית.

חזרה לאינדקס