This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our privacy notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them. Ok Read more

Body Intelligence obuka nudi dvogodišnji kurs za praktičare iz biodinamičke kraniosakralne terapije u Beogradu, Srbiji, otvoren za postojeće zdravstvene radnike koji razmišljaju da svojoj praksi pridodaju nov način rada, kao i za pojedince koji žele da započnu karijeru u jednom uzbudljivom novom vidu terapije u ekspanziji.

NAPOMENA: Učesnici mogu prisustvovati prvom seminaru bez obaveze da prođu celu obuku. Ovaj seminar je uvod u osnove kontaktne veštine i odnos sa biodinamičkim kretnjama i pružiće priliku da se pristup iskusi i proceni obim kurikuluma.

Beograd 2022 Datumi kursa (2022 - 2023 - 2024)

Vreame: 9:30-17:30 svakog dana 9:30-16:00 zadnji dan

Seminar Planirani datum Planirani Tutor
Sem 1 14 Sep 2022 - 18 Sep 2022
Sem 2 09 Nov 2022 - 13 Nov 2022
Sem 3 15 Feb 2023 - 19 Feb 2023
Sem 4 12 Apr 2023 - 16 Apr 2023
Sem 5 07 Jun 2023 - 11 Jun 2023
Sem 6 26 Jul 2023 - 30 Jul 2023
Sem 7 20 Sep 2023 - 24 Sep 2023
Sem 8 15 Nov 2023 - 19 Nov 2023
Sem 9 10 Jan 2024 - 14 Jan 2024
Sem 10 06 Mar 2024 - 10 Mar 2024

Gore navedeni datumi mogu se malo razlikovati iz operativnih razloga ili zbog neizbežnih okolnosti.

Uvodna predavanja

Uvodna predavanja

Uvodno predavanje je osmišljeno da pruži uvid u ovu uzbudljivu i dinamičnu nauku novog vida telesne terapije. Kroz samoiskustvene vežbe i kontaktne sesije ćete iskusiti prirodu Zdravlja i kako da osetite njegovo ispoljavanje kroz suptilne biodinamičke pokrete u telu. Diskutovaćemo o traumi i kako se njeno delovanje bezbedno razrešuje kroz biodinamičku kraniosakralnu terapiju (BCST). Imaćete priliku da upoznate neke od predavača i razgovarate o strukturi kursa i materijalu.

Sledeće uvodno predavanje:

Online Zoom konferencija

Utorak 5. Jul 2022, 19:00-20:30 po Beogradskom vremenu sa Srijom Rao

Registrujte se unapred za ovo besplatno predavanje ovde ovde

Nakon registracije, dobićete e-mail sa potvrdom koja sadrži informacije potrebne za pridruživanje sastanku.

Utorak 19. Jul 2022, 19:00-20:30 po Beogradskom vremenu sa Srijom Rao

Registrujte se unapred za ovo besplatno predavanje ovde ovde

Nakon registracije, dobićete e-mail sa potvrdom koja sadrži informacije potrebne za pridruživanje sastanku.

Za upite se obratite Aleksandru na +381 (0)62 1415997 ili na email

Ovde je link gde možete pogledati uvodno predavanje Džeda Sumnera o osnovnim načelima BCST-a i osnovnoj obuci Body Intelligence.

Mesto održavanja

Valdorf centar Svitac, Miloja Zakića 21, Filmski grad, Beograd

Cena obuke i uslovi plaćanja

Provizija (u daljem tekstu: provizija) za obuku praktičara BCST (u daljem tekstu: kurs) je 4,200€. Kurs organizuje Relational Field Inc. i provizija se plaća Relational Field Inc. Kurs se sastoji od 10 seminara kao što je gore navedeno. (Pogledajte Polise: Kriterijumi kursa za dodatne informacije u vezi sa vremenom za završetak kursa, propuštenim seminarima i odustajanjem od kursa).

Nepovratni depozit u iznosu od 420€ (u daljem tekstu: Depozit) mora se uplatiti kompaniji Relational Field Inc. nakon prihvatanja registracije i pre pohađanja Seminara 1. Ako polaznik kursa odluči da ne želi da nastavi kurs, nije potrebno dalje uplaćivanje naknade. Ako polaznik kursa odluči da nastavi kurs, naknada umanjena za depozit („Stanje naknade“) podleže popustu ili administrativnoj taksi dole navedenim, dospeva za naplatu i može se platiti na sledeći način („Opcije plaćanja“):

Opcija plaćanja 1 - Preostali iznos naknade minus popust od 150€ za ukupno stanje od 3,630€ dospeva odmah nakon seminara 1. Ukupni troškovi kursa za opciju plaćanja 1 su 4,050€.

Opcija plaćanja 2 - Preostali iznos naknade plaća se u 3 rate. Ukupni troškovi kursa za opciju plaćanja 2 su 4,200€:

  • Prva rata od 1,260€ dospeva odmah nakon seminara 1
  • Druga rata od 1,260€ dospeva odmah nakon seminara 3
  • Treća rata od 1,260€ dospeva odmah nakon seminara 5

Opcija plaćanja 3 - Preostali iznos naknade plaća se, pre svakog seminara. Rata iznosi 440€ (uključuje administrativnu taksu). Ukupni troškovi kursa za opciju plaćanja 3 su 4,380€. Prva rata dospeva odmah nakon seminara 1, a svaka preostala rata dolazi najkasnije tri nedelje pre svakog seminara.

Otpočinjanje jedne od gore navedenih opcija plaćanja smatra se obavezom da se kurs završi i cela naknada isplati.

Ako se polaznik kursa povuče sa kursa nakon što uđe u opciju plaćanja, bilo koji neplaćeni deo nadoknade se mora podmiriti i neće biti povraćaja za već plaćene naknade (za dodatne informacije pogledajte smernice: Kriterijumi kursa).

Za plaćene seminare kojima niste prisustvovali neće biti vraćen novac.(Pogledajte Politike: Kriterijumi kursa za dodatne detalje u vezi sa propuštenim seminarima ili njihovim delom). Prisustvo na seminaru može biti odbijeno ako su neke rate dospele i neplaćene. Sertifikat nakon uspešno završenog kursa neće se dodeliti dok naknada ne bude u celosti plaćena.

Za zakasnele uplate može se naplatiti kamata i administrativna taksa (pogledajte Polisu u glavnom meniju).

Once your application has been approved you can come back and make a payment

Tutors

Akreditacija

Nakon uspešno završene obuke dobićete serifikat praktičara biodinamičke kraniosakralne terapije.